Print this page

Enlarged picture

Grebbelinie - 1946

Kaart welke onderdeel uitmaakt van het werk "Beknopt Overzicht van de Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht 10 - 19 Mei 1940."

» Open high(er) resolution image (1.636 x 1.636 pixels, 843.15 KB)

Category Gallery / Staf- en overzichtskaarten (51 images)